Seizoensinformatie


Winterabonnement van 1 okotober 2024 t/m 31 maart 2025 voor niet-leden voor slechts €50!


De ProVision tennisbanen van TC Merkelbeek zijn gedurende het gehele jaar, uitgezonderd bij extreme weersomstandigheden, te bespelen. Voor niet-leden hebben wij een speciaal winterabonnement dat loopt van 1 oktober in enig jaar t/m 31 maart het daaropvolgend jaar. Dit abonnement kost €50. Aanmelden kan via ons inschrijfformulier. Heeft u nog vragen mail dan naar info@tc-merkelbeek.nl.

Verlichting tijdens wintermaanden

Ook in de winter is het mogelijk om niet alleen overdag maar ook in de avonduren te tennissen op onze tennispark. Voor het aan- en uitmaken van de verlicthing is van maandag t/m vrijdag, vanaf 19:00 uur een sleutel verkrijgbaar in de Henkhof, gelegen naast ons tennispark. Met deze sleutel kan men op één van de lichtmasten de verlichting aanmaken op 2 banen.

Contributie 2024

Met de aanleg van het nieuwe tennispark met ProVision kunststofbanen is het mogelijk het gehele jaar te spelen dus zowel in de zomer als in de winter (uitgzonderd bij extreme weersomstandigheden). Onderstaand lidmaatschap geldt dan ook voor een heel tennisjaar van 1 april 2024 tot en met 31 maart 2025.

Contributie 2024
Nieuwe leden actie*
Senioren
€ 120,-
€ 90,-
Senioren studerend
€ 90,-
€ 70,-
Junioren t/m 6 jaar
€ 35,-
€ 30,-
Junioren t/m 12 jaar
€ 50,-
€ 42,50
Junioren t/m 17 jaar
€ 70,-
€ 55,-
Gezin
€ 300,-
€ 225,-

* Uitsluitend 1ste seizoen en geldt niet in combinatie met de wintertennis-actie!

Een gezinsabonnement is voor de ouders of verzorgers met juniorleden en/of studerende senioren!

Inschrijfgeld nieuwe leden /administratiekosten

Er is voor nieuwe leden geen inschrijfgeld of administratiekosten.

Betalen Contributie / Winterabonnement

De contributie dient overgemaakt te worden op: NL66RABO0133195678 / BIC: RABONL2U t.n.v. Tennisclub Merkelbeek o.v.v. voornaam en naam lid.

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap van TC Merkelbeek loopt niet automatisch af. Wil men geen lid meer zijn in het komende tennisseizoen dan dient men zich af te melden vóór 1 januari van het betreffende kalenderjaar. Doet men dient niet dan worden de administratiekosten € 20,00 p.p.) alsnog in rekening gebracht. Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk, bij voorkeur via e-mail (secretariaat@tc-merkelbeek.nl), te gebeuren. De opzeggeing zal altijd schriftelijk, via mail, bevestigd worden. Heeft men geen bevestging ontvangen van het beëindigen van het lidmaatschap dan contact opnemen met secretaris Laurens Cost : 06-20151557!

Een (los) winterabonnement hoeft niet opgezegd te worden maar eindigt automatisch op 31 maart van het desbetreffende kalenderjaar zoals is aangegeven op het door de secretaris uitgegeven pasje.

Voor vragen over inschrijving(en), ledenadministratie en betalingen: secretaris Laurens Cost : 06-20151557

Invitatie niet-leden

Het is mogelijk om niet-leden te inviteren en een partijtje te spelen op onze banen. De baan dient van tevoren gereserveerd te worden bij Laurens Costa (06-20151557) of bij een van de andere bestuursleden. De kosten bedragen €7,50 per persoon per keer.


Aan- en uitmaken verlichting winterseizoen


Kijk hiernaast hoe je in het bezit komt van de sleutel om de verlichting op de banen aan de maken. Als je de sleutel hebt kun je de verlichting aanmaken op de eerste lichtmast op de hoek van de baan. Steek de sleutel in het contact er draai hem naar links (I) en houd hem even vast totdat alle 4 de lampen aangesprongen zijn. Laat de sleutel dan los en haal hem uit het contact. De lampen kunnen uitgeschakeld worden door de sleutel naar rechts te draaien (II). Als de lampen zijn uitgezet kunnen ze gedurende 1 kwartier niet meer ingeschakeld worden. Wel kan de verlichting aangemaakt worden op de andere 2 banen.Schakelaar om het licht aan- en uit te maken!

  Copyright © 2008 enline internet marketing & e-commerce solutions. Alle rechten voorbehouden.